LAZY RIVER

LAZY RIVER เครื่องขับกระแสน้ำวน มีวิธีการทำงานที่ผลักดันกระแสน้ำให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้เครื่อง Jet propulstion

1/0

LAZY RIVER 

รูปลงเวปไซต์_๑๘๑๐๑๒_0052
รูปลงเวปไซต์_๑๘๑๐๑๒_0052

press to zoom
รูปลงเวปไซต์_๑๘๑๐๑๒_0052
รูปลงเวปไซต์_๑๘๑๐๑๒_0052

press to zoom
1/1

เครื่องขับน้ำวน